TEJO
Disa Adresaro
Funkcia specifaro
Redakcio 1.1
2001-01-09

Ĝenerala enhavo
Aktoroj
Komunaĵoj
Sekurecumado
Adresarumado
Membrarumado
Renkontiĝumado
Enĉambrigumado
Volontulumado
Bankumado
Butikumado

Aktoroj
Dum la analizo de la bezonoj evidentiĝis kelkaj aktoroj, kiuj uzos diversajn partojn de la tuta programaro. En la ilustraĵo ĉiu aktoro estas reprezentata per iu aparta maŝinogrupo (Vizitanto, Prizorganto, Administranto, Membro, Organizanto, Partoprenonto, Kontisto, Vendisto, Kliento) kvankam sama maŝino povus utili por pluraj homoj aŭ eĉ por sama homo kun diversaj roloj.
Por la unuaj paŝoj de la projekto, nur la roloj Prizorganto, Administranto, Organizanto estos traktataj. Eventuale aldoniĝos ĝis la somero 2001 la roloj Vizitanto, Membro, Partoprenonto. La realigo de la ceteraj roloj koncernos postajn strebadojn. En la uzkazaraj diagramoj, la prokrasteblaj uzkazoj estas prezentataj per helverdeblua kolorigo.
En la servilo distingeblas jam kvin ĉefaj funkciaroj (aŭ servoj):
Adresarilo
por prizorgi adresojn de homoj kaj de organizaĵoj (inkluzive la rilatojn inter la homoj kaj la organizaĵoj);
Membrarilo
por prizorgi membrojn kaj membrecojn de organizaĵoj (inkluzive la prizorgadon de la adresoj de la membroj);
Renkontiĝilo
por prizorgi partoprenontojn, aliĝkotizojn kaj manĝomendojn (inluzive la prizorgadon de la adresoj de la partoprenontoj);
Bankilo
por prizorgi kontojn kaj interkontajn ĝirojn;
Butikilo
por prizorgi vendotaĵojn, mendojn kaj ekspedojn.
Ĉi tiuj kvar lastaj apogiĝas sur la unua. Aldonindus ankoraŭ kelkaj aliaj funkciaroj:
Enĉambrigilo
por helpi la dispartigon de partoprenantoj en ĉambrojn (aŭ tendojn);
Volontulilo
por prizorgi parigon de la kapabloj de volontuloj kaj la postulojn de asociaj taskoj.
Plejparto de la aktoroj rilatas al nur unu aro da uzkazoj; t.e. tiuj aktoroj rilatas al nur unu funkciaro. Tamen du aktoroj rilatas al pli ol unu funkciaro.
Vizitanto
rajtas "viziti" kelkajn funkciojn ĉe la Adresarilo, ĉe la Membrarilo kaj ĉe la Renkontiĝilo.
Kliento
rajtus "viziti" kelkajn funkciojn ĉe la Bankilo kaj ĉe la Butikilo.
ĝenerala enhavo

Komunaĵoj
Tio ne estas uzkazaro sed nur pakaĵo, kiu arigas komunajn objektojn en jena klasaro.
ĝenerala enhavo

Sekurecumado
Tiu ĉi uzkazaro (vd ilustraĵon) ebligas rajtigi homon je manipulado de nur la informojn, kiujn tiu persono bezonas. Ĉiu persono ricevas nur unu pasvorton uzeblan por ĉiuj ties roloj (krom Vizitanto, kiu ne bezonas specialajn rajtojn). Identigado ebligas laŭrole ligi personon, pasvorton, pov(ar)on kaj manipulotan datumaron.
La necesaj objektoj troviĝas en jena klasaro.
ĝenerala enhavo

Sekurecumada enhavo
Identiĝi
Elekti uzkazon
Ŝanĝi pasvorton
Elekti adresaron
Elekti membraron
Elekti renkontiĝon
Elekti enĉambrigon
Elekti volontularon
Elekti bankon
Elekti butikon

Identiĝi
Per tiu ĉi uzkazo la vizitanto iĝas Uzulo. La sistemo tiam povas proponi la uzkazon Elekti uzkazon. En ĉiu alia uzkazo el tiu aro, la sistemo listigas nur la rolojn, kiuj estas registritaj por tiu identigita uzulo. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
sekurecumada enhavo
Elekti uzkazon
Per ĉi tiu uzkazo la uzulo elektas unu el la aliaj uzkazoj el tiu aro.
sekurecumada enhavo
Ŝanĝi pasvorton
Per ĉi tiu uzkazo la uzulo modifas siajn pasvorton kaj rememorigilon.
sekurecumada enhavo
Elekti adresaron
Per ĉi tiu uzkazo la uzulo iĝas Prizorganto kaj eniras la uzkazaron Adresarumado.
La sistemo serĉas ĉiujn registritajn ligojn inter la uzulo kaj iu adresaro. Se en la prezentata listo da eblaj adresaroj la uzulo ne trovas la deziratan adresaron, eblas krei novan, kiu aldoniĝos en la liston. El la listo la uzulo elektas iun adresaron. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
sekurecumada enhavo
Elekti membraron
Per ĉi tiu uzkazo la uzulo iĝas Administranto kaj eniras la uzkazaron Membrarumado.
La sistemo serĉas ĉiujn registritajn ligojn inter la uzulo kaj iu membraro. Se en la prezentata listo da eblaj membraroj la uzulo ne trovas la deziratan membraron, eblas krei novan, kiu aldoniĝos en la liston. El la listo la uzulo elektas iun membraron. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
sekurecumada enhavo
Elekti renkontiĝon
Per ĉi tiu uzkazo la uzulo iĝas Organizanto kaj eniras la uzkazaron Renkontiĝumado.
La sistemo serĉas ĉiujn registritajn ligojn inter la uzulo kaj iu renkontiĝo. Se en la prezentato listo da eblaj renkontiĝoj la uzulo ne trovas la deziratan renkontiĝon, eblas krei novan, kiu aldoniĝos en la liston. El la listo la uzulo elektas iun renkontiĝon. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
sekurecumada enhavo
Elekti enĉambrigon
Tiu ĉi uzkazo estas prokrastita.
sekurecumada enhavo
Elekti volontularon
Tiu ĉi uzkazo estas prokrastita.
sekurecumada enhavo
Elekti bankon
Tiu ĉi uzkazo estas prokrastita.
sekurecumada enhavo
Elekti butikon
Tiu ĉi uzkazo estas prokrastita.
sekurecumada enhavo

Adresarumado
Tiu ĉi uzkazaro (vd ilustraĵon) reprezentas la kernan funkciaron necesan por ĉiuj aliaj uzkazaroj. Ĝi ebligas unuflanke vizitanton registriĝi en la sistemon kreante sian propran adresaron, kiu komence enhavas nur ties proprajn adresojn. Post registriĝo la vizitinto iĝas prizorganto. Eblas lasi plurajn homojn administri la saman adresaron. Pluraj niveloj da administra povo estas difinotaj.
La necesaj objektoj troviĝas en jena klasaro.
ĝenerala enhavo

Adresarumada enhavo
Manipuli adresaron
Manipuli slipojn
Aldoni slipon
Retrovi slipojn
Forigi slipon
Modifi slipon
Elpresi slipojn
Aldoni prizorganton
Krei adresaron
Registriĝi en adresaron

Manipuli adresaron
Per ĉi tiu uzkazo la prizorganto povas elekti inter la aliaj ĝeneralcelaj uzkazoj de tiu uzkazaro: Manipuli slipojn, Aldoni prizorganton kaj Krei adresaron. Tia taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
adresarumada enhavo
Manipuli slipojn
Per ĉi tiu uzkazo la prizorganto elektas inter la aliaj uzkazoj de tiu uzkazaro, kiuj rilatas al slipoj. Eblas ankaŭ elekti kion fari el la retrovitaj slipoj: Forigi slipon, Modifi sliponElpresi slipojn. Tia taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
adresarumada enhavo
Aldoni slipon
Per ĉi tiu uzkazo la prizorganto aldonas en sian adresaron novan slipon, kiu ligas personon, organizaĵon, kontakteblojn kaj proprajn komentojn. La persono, organizaĵo kaj kontaktebloj povas jam ekzisti en la sistemo, sendepende de ia ajn adresaro.
La prizorganto sendepende elektas personon kaj organizaĵon. Se la sistemo ne jam konas aron da kontaktebloj, kiu ligas tiun personon kaj tiun organizaĵon, la prizorganto difinas tian kontaktaron. La prizorganto tiam difinas la kromajn detalojn de la slipo. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
La kontaktaro, kiu ligas personon kaj organizaĵon, enhavas subaron el la kontaktebloj de organizaĵo. Tiel eblas ekzemple difini ĉiujn telefonnumerojn de entrepreno kaj ligi saman telefonnumeron al pluraj personoj.
adresarumada enhavo
Retrovi slipojn
Per ĉi tiu uzkazo la prizorganto traserĉas sian adresaron por retrovi slipojn laŭ diversaj kriterioj. Eblas retrovi slipojn laŭ persono, laŭ organizaĵo, laŭ lando, laŭ urbo, inter aliaj. La sistemo disponigas helpilojn por retrovi personojn kaj organizaĵojn laŭ nomoj. La sistemo proponas resuman liston, el kiu eblas elekti unu aŭ plurajn slipojn por plumanipuli.
adresarumada enhavo
Forigi slipon
Per ĉi tiu uzkazo la prizorganto formetas slipon el sia adresaro.
Laŭ sia povo la prizorganto estas pridemandita ĉu forgesindas ankaŭ la persono, se tiu forgesota slipo estis la nura en la sistemo, kiu ligis al la persono. Simile avertas la sistemo pri organizaĵo ne plu ligita. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
adresarumada enhavo
Modifi slipon
Per ĉi tiu uzkazo la prizorganto modifas la detalojn de slipo. La taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
adresarumada enhavo
Elpresi slipojn
Per ĉi tiu uzkazo la prizorganto elektas la formaton por prezenti la retrovitajn slipojn. La rezulto povas aperi kiel simpla teksto aŭ kiel XHTML-paĝo. En la estonto indus proponi ankaŭ PDF-dosieron (ekzemple por elpresi adresetikedojn) aŭ interŝanĝocelan XML-dosieron.
Ĉi tiu uzkazo elekteblas nur se estis antaŭe alvoko al uzkazo Retrovi slipojn
adresarumada enhavo
Aldoni prizorganton
Per ĉi tiu uzkazo la prizorganto povas aldoni alian prizorganton. Tiel pluraj homoj povas administri la saman adresaron. Tio utilas ekzemple en asocio aŭ alia organizaĵo.
La nuna prizorganto elektas unue personon. Se tiu persono ne jam estas registrita uzulo, tiam la prizorganto devas difini la uzulajn detalojn (pasvorto k rememorigilo). La nuna prizorganto elektas por la aldonita prizorganto povon, kiu maksimume egalas al ties propran povon. Tiel la aldonita prizorganto ricevas rajtojn maksimume egalajn al tiuj de la origina prizorganto. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
Ne eblas aldoni plurfoje la saman personon kiel prizorganton de iu adresaro.
adresarumada enhavo
Krei adresaron
Per ĉi tiu uzkazo la prizorganto kreas novan adresaron. Superpova prizorganto povas elekti alia(j)n persono(j)n kiel prizorganto(j)n de la nova adresaro. Alispeca prizorganto iĝas aŭtomate prizorganto de la nova adresaro. Tio ebligas ekzemple saman personon krei plurajn adresarojn.
La prizorganto difinas la adresarajn detalojn. Laŭ ties povo, la sistemo proponas elekti prizorganto(j)n aŭ rekte difinas la nunan prizorganton kiel prizorganton de la nova adresaro. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
Ne eblas difini plurajn pasvortojn por sama persono. Eĉ se temas pri malsamaj adresaroj kun malsamaj povoj, nur unu pasvorto estas ligita al ĉiu persono.
adresarumada enhavo
Registriĝi en adresaron
Per ĉi tiu uzkazo Vizitanto povas krei adresaron, iĝi ties prizorganton kaj aldoni slipo(j)n pri si mem.
Tiu ĉi uzkazo estas prokrastita.
adresarumada enhavo

Membrarumado
Tiu ĉi uzkazaro (vd ilustraĵon) ebligas administradon de membroj de asocio same kiel administradon de la eblaj membrecoj. Membreco povas esti komuna al pluraj organizaĵoj. Ekzemple ĉiuj junaj membroj de TEJO estas membroj de UEA. Pro tio ĉiu membreco enhavas liston de ĉiuj asocioj, kiuj kunhavos tiajn membrojn.
La necesaj objektoj troviĝas en jena klasaro.
Ĝi helpus por IJK2001 per pretigado de rekte kunligebla membrara datumbazo de TEJO antaŭ la somero (por pli rapida kontrolado de membreco).
ĝenerala enhavo

Membrarumada enhavo
Manipuli membraron
Manipuli membrojn
Aldoni membron
Retrovi membrojn
Forigi membron
Modifi membron
Elpresi membrojn
Manipuli membrecojn
Aldoni membrecon
Retrovi membrecojn
Forigi membrecon
Modifi membrecon
Elpresi membrecojn
Aldoni administranton
Krei membraron
Aliĝi asocion
Konfirmi membron
Pridemandi membrostaton

Manipuli membraron
Per ĉi tiu uzkazo la administranto povas elekti inter la aliaj ĝeneralcelaj uzkazoj de tiu uzkazaro: Manipuli membrojn, Manipuli membrecojn, Aldoni administranton kaj Krei membraron. Tia taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
membrarumada enhavo
Manipuli membrojn
Per ĉi tiu uzkazo la administranto elektas inter la aliaj uzkazoj de tiu uzkazaro, kiuj rilatas al membroj. Eblas ankaŭ elekti kion fari el la retrovitaj membroj: Forigi membron, Modifi membronElpresi membrojn. Tia taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
membrarumada enhavo
Aldoni membron
Per ĉi tiu uzkazo la administranto aldonas en sian membraron novan membron. Membro estas ligilo inter organizaĵa membreco kaj slipo el la membrara adresaro. Aldonante membron en sian adresaron administranto eventuale postulas aldonon de tiu sama membro en alian membraron.
La administranto elektas sendepende membrecon kaj slipon. Post difinado de la membrajn detalojn, la sistemo registras la novan membron en ĉiujn necesajn membrarojn. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
membrarumada enhavo
Retrovi membrojn
Per ĉi tiu uzkazo la administranto traserĉas sian membraron por retrovi membrojn laŭ diversaj kriterioj. Eblas retrovi membrojn laŭ samaj kriterioj kiel por slipoj en adresaro. Krome eblas retrovi membrojn laŭ aĝokategorio, laŭ landa kategorio, laŭ membreco, laŭ organizaĵo, kiun ili membras, inter aliaj. La sistemo disponigas helpilojn por retrovi aĝokategoriojn, landajn kategoriojn kaj membrecojn. La sistemo proponas resuman liston, el kiu eblas elekti unu aŭ plurajn membrojn por plumanipuli.
membrarumada enhavo
Forigi membron
Per ĉi tiu uzkazo la administranto formetas membron el sia membraro.
La sistemo detruas la membron. Poste ĝi sendepende kontrolas ĉu la membreco kaj la slipo estas pluuzataj por iu membro. Se la membreco ne plu estas uzata por iu membro, tiam la sistemo demandas la administranton ĉu forigi la membrecon. Simile traktatas senmembra slipo. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
Tiu uzkazo devus eventuale informi aliajn administrantojn pri la formeto de la membro el tiu ĉi membraro.
membrarumada enhavo
Modifi membron
Per ĉi tiu uzkazo la administranto modifas la detalojn de membro. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
membrarumada enhavo
Elpresi membrojn
Per ĉi tiu uzkazo la administranto elektas la formaton por prezenti la retrovitajn membrojn. La rezulto povas aperi kiel simpla teksto aŭ kiel XHTML-paĝo. En la estonto indus proponi ankaŭ PDF-dosieron (ekzemple por elpresi kotizdispartigon inter UFE k JEFO) aŭ interŝanĝocelan XML-dosieron.
Ĉi tiu uzkazo elekteblas nur se estis antaŭe alvoko al uzkazo Retrovi membrojn.
membrarumada enhavo
Manipuli membrecojn
Per ĉi tiu uzkazo la administranto elektas inter la aliaj uzkazoj de tiu uzkazaro, kiuj rilatas al membrecoj. Eblas ankaŭ elekti kion fari el la retrovitaj membrecoj: Forigi membrecon, Modifi membreconElpresi membrecojn. Tia taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
membrarumada enhavo
Aldoni membrecon
Per ĉi tiu uzkazo la administranton aldonas en sian membraron novan membrecon. Membreco ligas organizojn kaj kotizojn, kiuj mem ligas aĝokategorion kaj landan kategorion. Aĝokategorioj kaj landaj kategorioj povas ekzisti sendepende de iu ajn specifa membraro. Aldonante membrecon en sian membraron administranto eventuale postulas aldonon de tiu sama membreco en alian membraron. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
membrarumada enhavo
Retrovi membrecojn
Per ĉi tiu uzkazo la administranto traserĉas sian membraron por retrovi membrecojn laŭ diversaj kriterioj. Eblas trovi membrecojn laŭ landa kategorio, laŭ aĝokategorio, laŭ organizaĵo, kiun ili rilatas, inter aliaj. La sistemo disponigas helpilon por retrovi aĝokategoriojn, landajn kategoriojn kaj organizaĵojn. La sistemo proponas resuman liston, el kiu eblas elekti unu aŭ plurajn membrecojn por plumanipuli.
membrarumada enhavo
Forigi membrecon
Per ĉi tiu uzkazo la administranto formetas membrecon el sia membraro.
La sistemo detruas la membrecon. Poste ĝi sendepende forigas kotizojn kaj membrojn ligitajn al detruita membreco. ilustraĵo.
membrarumada enhavo
Modifi membrecon
Per ĉi tiu uzkazo la administranto modifas la detalojn de membreco. Tia taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
membrarumada enhavo
Elpresi membrecojn
Per ĉi tiu uzkazo la administranto elektas la formaton por prezenti la retrovitajn membrecojn. La rezulto povas aperi kiel simpla teksto aŭ kiel XHTML-paĝo. En la estonto indus proponi ankaŭ PDF dosieron (ekzemple por elpresi aliĝilon) aŭ interŝanĝocelan XML-dosieron.
Ĉi tiu uzkazo elekteblas nur se estis antaŭe alvoko al uzkazo Retrovi membrecojn.
membrarumada enhavo
Aldoni administranton
Per ĉi tiu uzkazo la administranto povas aldoni alian administranton. Tiel pluraj homoj povas administri la saman membraron. Tio utilas en asocio aŭ alia organizaĵo.
La nuna administranto elektas unue prizorganton por la membrara adresaro. La nuna administranto tiam donas al la aldonita administranto povon, kiu maksimume egalas ties propran povon. Tiel la aldonita administranto ricevas rajtojn maksimume egalajn al tiuj de la origina administranto. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
Ne eblas aldoni plurfoje la saman personon kiel administranton por iu membraro.
membrarumada enhavo
Krei membraron
Per ĉi tiu uzkazo la administranto kreas novan membraron. Superpova administranto povas elekti alia(j) persono(j)n kiel administrantojn por la nova membraro. Alispeca administranto igas la adresarajn prizorgantojn iĝi administrantojn de la nova membraro, kun la sama administranta povo kiel la nuna administranto.
La administranto difinas la membrarajn detalojn kaj poste sendepende elektas adresaron kaj organizaĵon, por kiuj tiu membraro estas celata. Laŭ la administranta povo, la sistemo proponas elekti administranto(j)n aŭ rekte difinas la prizorganto(j)n de la elektita adresaro kiel administranto(j)n de tiu membraro. Aŭtomata difinado de la administranto(j) donas la saman administrantan povon al novaj administrantoj. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
membrarumada enhavo
Aliĝi asocion
Tiu ĉi uzkazo estas prokrastita.
membrarumada enhavo
Konfirmi membron
Tiu ĉi uzkazo estas prokrastita.
membrarumada enhavo
Pridemandi membrostaton
Tiu ĉi uzkazo estas prokrastita.
membrarumada enhavo

Renkontiĝumado
Tiu ĉi uzkazaro (vd ilustraĵon) necesos por IJK2001. Oni retrovas en ĝi la uzkazon Retrovi slipojn, kiu ebligas ligi slipon el adresaro al partoprenonto. La liston de partoprenontoj elpresas la organizanto el la uzkazo Elpresi partoprenontojn.
La necesaj objektoj troviĝas en jena klasaro.
ĝenerala enhavo

Renkontiĝumada enhavo
Manipuli renkontiĝon
Manipuli partoprenontojn
Aldoni partoprenonton
Retrovi partoprenontojn
Forigi partoprenonton
Modifi partoprenonton
Elpresi partoprenontojn
Aldoni organizanton
Krei renkontiĝon
Listigi antaŭpagojn
Listigi manĝokutimojn
Aliĝi renkontiĝon
Konfirmi partoprenonton
Pridemandi aliĝostaton

Manipuli renkontiĝon
Per ĉi tiu uzkazo la organizanto povas elekti inter la aliaj ĝeneralcelaj uzkazoj de tiu uzkazaro: Manipuli partoprenontojn, Aldoni organizanton, Krei renkontiĝon, Listigi antaŭpagojn, Listigi manĝokutimojn. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
renkontiĝumada enhavo
Manipuli partoprenontojn
Per ĉi tiu uzkazo la organizanto elektas inter la aliaj uzkazoj de tiu uzkazaro. Eblas ankaŭ elekti kion fari el la retrovitaj partoprenontoj: Forigi partoprenonton, Modifi partoprenonton, Elpresi partoprenontojn. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
renkontiĝumada enhavo
Aldoni partoprenonton
Per ĉi tiu uzkazo la organizanto aldonas en sian renkontiĝon novan partoprenonton, kiu ligas slipon kaj kotizon. Eventuale partoprenonto povas esti membro de ia membraro iel ligita al la renkontiĝo (modeligo de tia ligo ankoraŭ ne tute klaras; ĉu nur unu membraro aŭ pluraj?).
La organizanto elektas slipon. El informoj en tiu slipo la sistemo proponas liston da eblaj kotizoj. Post elekto de taŭga kotizo, la organizanto difinas la partoprenontajn detalojn. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
renkontiĝumada enhavo
Retrovi partoprenontojn
Per ĉi tiu uzkazo la organizanto traserĉas sian renkontiĝon por retrovi partoprenontojn laŭ diversaj kriterioj. Eblas trovi partoprenontojn laŭ landa kategorio, laŭ aĝokategorio, laŭ aliĝperiodo, laŭ gastigeblo, laŭ lando, laŭ nomo, inter aliaj. La sistemo disponigas helpilojn por retrovi aĝokategoriojn, landajn kategoriojn, aliĝperiodojn kaj gastigeblojn. La sistemo proponas resuman liston, el kiu eblas elekti unu aŭ plurajn partoprenontojn por plumanipuli.
renkontiĝumada enhavo
Forigi partoprenonton
Per ĉi tiu uzkazo la organizanto formetas partoprenonton el sia renkontiĝo.
La sistemo detruas la partoprenonton. Poste ĝi sendepende kontrolas ĉu la kotizo kaj la slipo estas pluuzataj por iu partoprenonto. Se la kotizo ne plu estas uzata por iu partoprenonto, tiam la sistemo demandas la organizanton ĉu forigi la kotizon. Simile traktatas senpartoprenonta slipo. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
renkontiĝumada enhavo
Modifi partoprenonton
Per ĉi tiu uzkazo la organizanto modifas la detalojn de partoprenonto. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
renkontiĝumada enhavo
Elpresi partoprenontojn
Per ĉi tiu uzkazo la organizanto elektas la formaton por prezenti la retrovitajn partoprenontojn. La rezulto povas aperi kiel simpla teksto aŭ kiel XHTML-paĝo. En la estonto indus proponi ankaŭ PDF-dosieron (ekzemple por elpresi nomŝildojn) aŭ interŝanĝocelan XML-dosieron.
renkontiĝumada enhavo
Aldoni organizanton
Per ĉi tiu uzkazo la organizanto povas aldoni alian organizanton. Tiel pluraj homoj povas administri la saman renkontiĝon. Tio utilas por larĝaj aranĝoj.
La nuna organizanto elektas unue prizorganton por la renkontiĝa adresaro. La nuna organizanto tiam donas al la aldonita organizanto povon, kiu maksimume egalas ties propran povon. Tiel la aldonita organizanto ricevas rajtojn maksimume egalajn al tiuj de la origina organizanto. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
renkontiĝumada enhavo
Krei renkontiĝon
Per ĉi tiu uzkazo la organizanto kreas novan renkontiĝon. Superpova organizanto povas elekti alia(j)n persono(j)n kiel organizantojn de la nova renkontiĝo. Alispeca organizanto igas la adresarajn prizorgantojn aŭtomate iĝi organizantojn de la nova renkontiĝo, kun la sama organizanta povo ol la nuna organizanto.
La organizanto difinas la renkontiĝajn detalojn kaj poste sendepende elektas adresaron kaj difinas la aĝokategoriojn, la landajn kategoriojn, la aliĝoperiodojn kaj la gastigeblojn. El tiuj kriterioj la organizanto kombinas kotiztabelon per difinado de kotizoj, kiuj ligas aĝokategorion, landan kategorion, aliĝoperiodon, gastigeblon kaj pagotan sumon. Al kotizo eventuale ligiĝas membreco en iu asocio, kiel kroma kondiĉo. Laŭ la organizanta povo la sistemo proponas elekti organizanto(j)n aŭ rekte difinas la prizorganto(j)n de la elektita adresaro kiel organizanto(j)n de tiu renkontiĝo. Aŭtomata difinado de la organizanto(j)n donas la saman organizantan povon al novaj organizantoj. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
renkontiĝumada enhavo
Listigi antaŭpagojn
Per ĉi tiu uzkazo la organizanto eligas resuman liston pri jam ricevitaj antaŭpagoj. Eblas eligi malan liston, kiu prezentas la partoprenontojn, kiuj ne jam antaŭpagis. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
renkontiĝumada enhavo
Listigi manĝokutimojn
Per ĉi tiu uzkazo la organizanto eligas resuman liston pri la manĝokutimoj de la partoprenontoj, kies kotizo enhavas manĝojn.
El la renkontiĝaj kotizoj la organizanto elektas tiujn, kiuj enhavas manĝojn. La sistemo sumas la partoprenontojn laŭ ĉiu aparta manĝokutimo trovita. Tiu taska sinsekvo videblas en jena ilustraĵo.
renkontiĝumada enhavo
Aliĝi renkontiĝon
Tiu ĉi uzkazo estas prokrastita.
renkontiĝumada enhavo
Konfirmi partoprenonton
Tiu ĉi uzkazo estas prokrastita.
renkontiĝumada enhavo
Pridemandi aliĝostaton
Tiu ĉi uzkazo estas prokrastita.
renkontiĝumada enhavo

Enĉambrigumado
Tiu ĉi uzkazaro utilus dum IJK2001.
La necesaj objektoj troviĝas en jena klasaro. Tamen ne jam estis pristuditaj ĉiuj necesaj atributoj.
ĝenerala enhavo

Enĉambrigumada enhavo
Enĉambrigi partoprenonton

Enĉambrigi partoprenonton
Per ĉi tiu uzkazo la akceptanta organizanto povas proponi dormlokon al ĉiu partoprenonto.
enĉambrigumada enhavo

Volontulumado
Tiu ĉi uzkazaro estas prokrastita.
ĝenerala enhavo

Bankumado
Tiu ĉi uzkazaro estas prokrastita.
ĝenerala enhavo

Butikumado
Tiu ĉi uzkazaro estas prokrastita.
ĝenerala enhavo

SourceForge Logo Valid XHTML 1.0! Valid CSS!